Status: Zakład budżetowy
NIP: 691-020-54-75
REGON 001262660
Rachunki bankowe:
bieżący podstawowy:
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052

pomocniczy czynszowy:
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 73 1090 2066 0000 0005 4209 1033

 

 

ZARZĄD GOSPODARKI MIESKANIOWEJ
ul. Zielona 7
59-220 Legnica

- centrala 76 723 82 00
- sekretariat 76 723 82 01
- fax 76 723 82 06

 

 

ODDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ NR 2
Al. Rzeczypospolitej 34

- centrala 76 723 82 98
- sprawy techniczne 606 843 348
- sprawy techniczne 606 843 358
- eksploatacja 606 843 357
- windykacja 606 843 364
- wspólnoty 606 843 363

 

 

ODDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ NR 4
ul. E. Plater 11

- sprawy techniczne 76 723 83 43
- sprawy ekspl. 76 723 83 31
76 723 83 40
- windykacja 76 723 83 33
76 723 83 39
- wspólnoty 76 723 83 37
- zgłaszanie awari 76 723 83 35
76 723 83 38

 

 

ODDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ NR 5
ul. Poselska 5/7

- sprawy techniczne 76 723 83 50
- sprawy ekspl. 76 723 83 56
- windykacja 76 723 83 52
- spr. utrzym. czyst. 76 723 83 61

 

 

POGOTOWIE TECHNICZNE
ul. II Armii Wojska Polskiego 35

76 854 67 70
602 579 540

 

 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Zielona 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie Stona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej

Ważne informacje

Dnia 01.04.2015 r. przeprowadzone zostaną zmiany organizacyjne w ZGM obejmujące:

 • likwidację siedziby OGM nr 5 przy ul. Poselskiej 5/7,
 • powstanie nowego Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Emilii Plater 11.

Więcej informacji można uzyskać wybierając menu Informacje bieżące - zmiany organizacyjne


Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy informuje o nowej formie pomocy w spłacie zadłużenia za mieszkanie w postaci świadczenia rzeczowego, wykonywanego na rzecz gminy Legnica, w imieniu której działa Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

Przedmiotem działalności ZGM w Legnicy jest gospodarowanie przekazanymi nieruchomościami i lokalami polegające na:

 • zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dokonywaniu rozbiórek budynków i budowli wynikających ze stanu technicznego bądź wskazania właściciela,
 • prowadzeniu ich eksploatacji i remontów,
 • ich wynajmowaniu oraz w przypadkach wskazanych przez właściciela ich wydzierżawianiu i użyczaniu,
 • ustalaniu czynszu za:
  • najem garaży i pomieszczeń gospodarczych,
  • najem lokali użytkowych w przypadku ich bezprzetargowego wynajmu,
  • dzierżawę nieruchomości,
 • ustalaniu opłat za wywóz nieczystości stałych i energię cieplną,
 • wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności, ich udostępniania i prowadzenia windykacji tych należności oraz dochodzenie ich w postępowaniu sądowym,
 • zarządzaniu nieruchomościami wspólnymi stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
 • reprezentowaniu Gminy Legnica jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych,
 • wykonywaniu zadań inwestycyjnych zatwierdzonych w budżecie miasta.

 

Dane firmy

Status  
  Zakład budżetowy
NIP  
  691-020-54-75
Regon  
  001262660
Rachunki bankowe  
 

bieżący podstawowy:
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 35 1090 2066 0000 0005 4200 0052

pomocniczy czynszowy:
Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica nr 73 1090 2066 0000 0005 4209 1033

Adres siedziby  
  ul. Zielona 7
59-220 Legnica
Telefony  
  76 72-38-200
sekretariat: 76 72-38-201
Fax  
  76 72-38-206

 

 

Strona główna Struktura Informacje Przetargi Zamówienia publiczne Praca